Yoga werkt!

Beschrijving: onder de naam Yoga Werkt wordt een sessie op maat georganiseerd voor teams en organisaties. Yoga is niet enkel een bewegingsleer, maar ook een ontwikkelinstrument; het is het zelfsturingsinstrument bij uitstek! Door middel van speciale technieken leert u patronen, en daarmee ook uw keuzemogelijkheden en potentieel, helder te zien. Ook een organisatie heeft baat bij de systematische inzet van het yoga-instrumentarium. Bedoeling is elke medewerker bewust te maken van zijn of haar plaats in de organisatie en zijn of haar potentieel volledig te ontplooien. Met de inzet van yoga stuurt u dus op veel meer dan het terugdringen van de verzuimcijfers: organisatieontwikkeling en cultuurtrajecten worden er positief door beïnvloed.

Tijdsduur: afhankelijk van uw wensen tussen 1.30 uur en 4.00 uur.

Locatie: deze workshop vindt plaats in Park de Soeverein.

Aantal deelnemers: maximaal 25 personen. Indien gewenst kan een programma uitgewerkt worden waarbij yoga wordt gecombineerd met (gelijktijdige) introducties in shiatsu, massage, voetreflexologie, mindfulness of ayurveda zodat ook grotere groepen mogelijk zijn.

Prijsindicatie: afhankelijk van de duur, tussen € 200 en € 500 per sessie.